• hr
  • en

Krstarenje

Nudimo nezaboravno krstarenje našim luksuznim brodovima tijekom kojeg ćete otkriti jedinstven sklad zdravlja i ljepote u Dalmaciji. Sigurni smo da će vaša iskustva s tog krstarenja značajno poboljšati vaše zdravlje i kvalitetu života.

Dalmacija se obično dijeli na tri dijela: južna Dalmacija, sjeverna Dalmacija i srednja Dalmacija. Centar južne Dalmacije je grad Dubrovnik i zbog toga smo rutu koja kreće prema južnoj Dalmaciji nazvali Ruta Dubrovnik. Centar sjeverne Dalmacije je grad Zadar i zbog toga smo rutu koja kreće prema sjevernoj Dalmaciji nazvali Ruta Zadar. Centar srednje Dalmacije je grad Split i zbog toga smo rutu koja kreće prema srednjoj Dalmaciji nazvali Ruta Split. Split je ujedno najveći i najvažniji grad cijele Dalmacije, a osim toga, i jedno od najugodnijih mjesta na svijetu za život. Ovaj grad ima zaista posebnu životnu energiju. Zbog toga smatramo da svi koji dođu u Dalmaciju jednostavno moraju posjetiti ovaj izniman grad. Iz tog razloga sve rute započinju u Splitu.

  1. Ruta Dubrovnik
  2. Ruta Split
  3. Ruta Zadar
World Healthies Foods Cruise